• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Skovhaver består af op til 8 lag. Disse lag strækker sig fra trækronen og ned til jordbunden. I en standard skovhave fra Danskovhaver, har hvert af disse 8 lag til formål at producere forskellige afgrøder som frugter, nødder, bær og grøntsager. 

Og fordi de forskellige lag gror under forskellige sæsoner, producerer en skovhave mad til din husstand gennem hele året. 

Æbler

KRONLAGET

Kronlaget består af de største nøde og frugtræer i haven. De står for det største udbytte i skoven. De store træer er nitrogenfikserende, som giver næring til jorden og deres blomster giver næring til de lokale bier. Træerne er plantet med stor afstand for at sikre sig at sollys kan trænge ned til de andre lag i skovhaven. 

Nødder

TRÆER AF LAVERE VÆKST

Dette lag indeholder mange af de samme træer som kronlaget. Forskellen er at træerne her er sat på en dværgrodstok. På denne måde gør man det lettere for sollyset at trænge ind, og udnytter samtidigt et lag der ellers var gået til spilde.

 
Skovhaver

SLYNG- OG KRAVLEPLANTER

Slyng- og kravleplanter, udnytter træerne omkring dem til at gro op ad. På denne måde kan de udnytte det sollys som normal ellers ville være gået tabt på træernes stamme som ikke absorber sollys for træet.

 
Bær

BUSKLAGET

Busklaget indeholder en stor diversitet af forskellige planter, med et hav af forskellige gavnlige egenskaber. Bærbuske og nitrogenfikserende støttebuske er med til at berige biodiversiteten i skovhaven, og fungerer samtidigt som læhegn ved skovhavens kant.

 
Jordbær

BUNDDÆKKE PLANTER

Ud over at producere bl.a. jordbær, styrker bundække planter også resten af skovhaven. Ved at spræde sig langs jordbunden beskygger de rødder, svampe og andre jordorganismer. Det stopper ukrudt fra at gro og hjælper jorden med at holde på fugtigheden.

Urter

URTEVEGETATION

Urtelaget indeholder alle de større planter som er "nonwoody". dvs. grøntsager, urter, stauder osv. funktionsmæssigt minder det om busklaget, da det også producere medicin, te, farve, materialer, insekttiltrækkere. men har også en extra funktion, jordforbedring, da planterne i dette lag ofte dør og afgiver deres næringstoffer og organsike materiale. laget indeholder netop også stærke mineralsamlere som stor kulsukker.

 
 
Kartofler

RHIZOSFÆREN

Rodlaget gror enårige rodgrøntsager. De udgør en større del af skovhavens madproduktion og kommer oftest i form af kartofler og løg, da de mere dybere grøntsager, som gulerødder, kræver for meget gravning, og derfor ender med at gøre skade de andre planter i skovhaven.

 
Svampe

SVAMPE-LAG

Svampelaget indeholder de nedbrydere som er essentielle for skovhavens drift i det lange løb. Sammen med de andre jordorganismer sørger de for at alt dødt organisk materiale bliver omsat til brugbar muld for resten af planterne i skovhaven.